Fara í efni
Pistlar

Skógarjaðrar

TRÉ VIKUNNAR - LII

Fáir hlutar skóganna eru jafn áberandi í landslagi og skógarjaðrarnir. Þegar við bætist að þeir verja skógana, auka fjölbreytni og gera þá fallegri og náttúrulegri í útliti er mesta furða hversu lítið hefur verið fjallað um þá. Nú reynum við að setja lítið lóð á vogarskálarnar til að leggja okkar af mörkum til að bæta örlítið úr því.

 

Jaðar í Kristnesskógi. Birki í jaðri og þar hefur reynir sáð sér út. Lerki og greni mynda hærri skóg innan við jaðarinn. Á fyrstu áratugum skógræktar var nánast regla að margfalt birkibelti væri meðfram öllum jöðrum. Í Eyjafirði má sjá slík belti í Kjarnaskógi, Vaðlaskógi, Garðsárreit og víðar. Líklega hefur hugsunin verið sú að birkið ætti að mynda skjól fyrir viðkvæmari tegundir. Mynd og upplýsingar: Helgi Þórsson.

Gildi staðsetningar

Þótt skógar séu ekki tiltakanlega útbreiddir á Íslandi má finna hér margar mismunandi gerðir af skógarjöðrum. Þeir myndast við vötn og ár eða annað votlendi jafnt sem við mismunandi gerðir af þurrlendi. Þeir eru á mörkum skóga og túna, beitilanda eða friðaðra svæða. Einnig við veghelgunarsvæði Vegagerðarinnar og við rjóður eða önnur opin skógarsvæði. Sumir skógarjaðrar liggja vel við sólu á meðan aðrir eru í skugga. Sumir eru á skjólgóðum stöðum á meðan aðrir þurfa að þola vindálag eða saltákomu. Skógarjaðrar geta líka gagnast sveppatínslufólki Þar sem sól skín á jörðu og trjárætur eru undir myndast aldin svepprótarsveppa trjánna oft fyrr en í skugganum inni í skóginum. Þannig sprettur kóngssveppur, Boletus edulis, sá eftirsótti matsveppur, gjarnan í göngustígum sem liggja um Vaglaskóg (Guðríður Gyða 2024).
 

Mismunandi skógarjaðrar kalla á mismunandi gróður. Venja og smekkur hefur líka mikið að segja svo og það pláss sem fyrir hendi er.

 

Skógarjaðrar myndast við vötn eins og hér má sjá við Mývatn. Sumar plöntur kjósa helst svona staði til að vaxa. Mynd: Sig.A

 

Glæsilegur skógarjaðar á Suðurlandi með fjölbreyttum trjám og runnum. Mynd: Sig.A.

Líffjölbreytni

Með góðri skipulagningu geta skógar, svona almennt, aukið á líffjölbreytni. Með því að planta fjölbreyttum gróðri í skógarjaðra má auka á tegundafjölbreytni skóganna til mikilla muna. Þar skapast líka skilyrði sem eru ólík þeim sem finna má á svæðunum sem eru utan við skóginn og inni í honum. Þær aðstæður getum við nýtt með gróðursetningu á ýmsum runnum og fleiri tegundum sem helst vilja einmitt vera þarna. Að auki skapast þarna skilyrði fyrir plöntur sem kunna að vera í nágrenninu og geta nýtt sér þessa vist. Þessi fjölbreytni laðar svo að sér fjölbreyttara smádýralíf sem aftur laðar að sér fugla.
 

Mismunandi skógarjaðrar í Skriðdal. Þarna lagði ábúandinn sig fram við að búa til fjölbreytta skógarjaðra á móts við þjóðveginn í gegnum dalinn. Svo var þjóðvegurinn færður þannig að hinir vel hönnuðu jaðrar gleðja fáa. Nú liggur þjóðvegurinn í gegnum skóg þar sem aldrei var hugað að því hvernig jaðrar ættu að líta út. Myndir: Sig.A. 

Skógarjaðrar Salzburgarlandi í Austurríki. Alls staðar eru lauftré í jöðrum. Myndir: Sig.A.

Skógarjaðrar geta hýst bæði gróður og dýr sem kunna best við sig einmitt þar. Þegar horft er til líffjölbreytni má hafa í huga að eftir því sem landið er meira skipulagt þá eykst þörfin fyrir vel hannaða skógarjaðra. Við getum tekið einsleitan skóg og einsleitt tún sem dæmi. Alveg er tilvalið að huga að fjölbreyttum jöðrum á mörkum slíkra svæða.


Mynd eftir Samson B. Harðarson sem sýnir skipulag skógarjaðra. Myndin er gerð eftir fyrirmynd úr bókinni Det nyja landskapet eftir Roland Gustavson og Torleif Ingelög.
 

Verndun skógarins - snjófangarar

Út frá sjónarmiði viðarframleiðanda skipta skógarjaðrar miklu máli. Með því að hafa áhrif á snjóalög geta vel hannaðir jaðrar gegnt mikilvægu hlutverki við að draga úr áhrifum snjóbrots nálægt jöðrunum. Skógarjaðrar geta verið snjófangarar sem vernda skógana.
 
Skammt innan við jaðarinn á greniskógi í Jórvík í Breiðdal má finna þetta mikla snjóbrot. Með réttri grisjun og vel hönnuðum skógarjöðrum má draga úr hættunni. Myndir: Helgi Þórsson.

Þegar vindur lendir á fyrirstöðu á hann það til að lyftast upp yfir hana og falla svo niður handan hennar. Þetta sést stundum í skógum. Vandinn verður verulegur á vetrum þegar vindurinn ber með sér snjó. Þá er eins og hann hlaðist upp skammt innan við skógarjaðarinn og brjóti þar allt og bramli. Því má oft sjá snjóbrot í skógi um 20 metrum innan við skógarjaðarinn. Ef vindurinn lendir á hrjúfu yfirborði getur dregið úr krafti hans. Skógarjaðrar þurfa að vera þannig. Þeir eiga að draga úr vindálagi þannig að snjórinn lyftist ekki upp heldur stoppi í jaðrinum eða berist inn í neðri lög skógarins án þess að valda tjóni. Meðfylgjandi skýringarmyndir eiga að sýna þetta. Lauftré nýtast mjög vel í þessum tilgangi því á veturna eru þau lauflaus og miklu gisnari en á sumrin. Þau draga því úr styrk vindsins og safna snjónum í lægri lögin í jöðrunum.

Tvær einfaldar myndir sem sýna skóg og áhrif vinds. Á fyrri myndinni er fjölbreyttur skógur og jaðar sem dregur úr skemmdum. Á neðri myndinni er aðeins ein tegund og dæmigert snjóbrot innan við jaðarinn. Myndir: Sig.A.
 
 

Skógarjaðar í Skriðdal. Handan við þessi tré og runna eru meðal annars grenitré og þinir sem vaxa í góðu skjóli. Mynd: Sig.A.

Þess má geta að hönnun skjólbelta og skjólveggja á einnig að taka tillit til þessa. Má sem dæmi nefna að þéttleiki skjólbelta er sagður réttur ef við sjáum að það er bíll á hreyfingu handan við þau án þess að við getum greint tegundina. Skjólveggir eru einnig þannig að þeir eiga að hægja á vindi en eru ekki það þéttir að vindurinn lyftist yfir þá og skelli niður handan þeirra. Hrjúfast verður yfirborðið ef blandað er saman fjölbreyttum gróðri af lauf- og barrtrjám.

 

Mynd sem sýnir muninn á skjóli sem veggir og trjágróður veitir. Skógarjaðrar mega ekki vera svo þéttir að þeir minni á vegginn á efri myndinni. Myndin er úr bókinni: The Complete Book of Garden Design, Construction and Planting (1991).

 

Skógarjaðar í síðsumarssólskini. Birkið og víðirinn kom upp við friðun en var ekki plantað. Mynd: Sig.A.

 

Um að gera að hafa fjölbreyttar tegundir í jöðrum. Vel getur farið á að láta barrtré ná sums staðar að jaðrinum. Það eykur fjölbreytni. Hvað sérðu margar tegundir á myndinni? Mynd: Sig.A.

Lög skógarins

Í flestum tilfellum má segja að heilbrigðir skógar skiptist í nokkur lárétt lög. Neðst er sjálft jarðvegslagið með sín jarðvegsdýr og sveppþræði. Þar fyrir ofan er feyrulagið sem saman stendur af ýmsum rotnandi efnum. Þá er svarðlag með mosum, sveppum og fléttum. Upp úr því sprettur graslag með ýmsum grösum og blómplöntum. Svo er það runnalag. Í sumum tilfellum geta þau verið fleiri en eitt. Efst kemur svo sjálft trjálagið. Það getur verið fjölbreytt og tegundaríkt.
 

Í skógarjöðrum má finna öll þessi sömu láréttu lög en að auki má segja að þeir hafi lóðrétt lög. Um þau fjöllum við í næsta kafla.

Fjölbreyttur gróður í brekkunum ofan við Innbæinn á Akureyri gefa ágæta hugmynd um hvernig hægt er að hanna fallega skógarjaðra. Myndir: Sig.A.
 

Skógarjaðar í Vaglaskógi. Mynd: Sig.A.

Mismunandi lög

Rétt eins og skógurinn sjálfur byggist skógarjaðarinn upp á mismunandi lögum. Þó er sá munur á að sum þeirra má aðgreina betur en í skóginum sjálfum. Ástæðan er sú að í skóginum eru þau í lóðréttum lögum en í skógarjöðrum má greina sum þeirra lárétt. Jarðvegslagið, feyrulagið og svarðlagið er þó hið sama þótt mismunandi lífverur geti verið í þeim. Svo verður smá breyting. Fjærst skóginum er lag sem byggir mest á blómplöntum, smárunnum og grösum. Þar nýtur gróðurinn og aðrar lífverur góðs af skjóli skógarins og meiri hita en á skjóllausu svæði. Mörgum fiðrildum og smádýrum líður best þarna. Þetta getum við kallað „útjaðar“ og samsvarar graslaginu í skógunum.
 

Skógarjaðrar að vetri til. Myndir: Sig.A.

 

Fjölbreyttur skógarjaðar við þjóðveg númer 1. Mynd: Sig.A.

Svo kemur runnalag. Það einkennist af lágvöxnum runnum og inn á milli má gjarnan finna hærri runna eða smávaxin tré. Þetta samsvarar runnalagi skóganna og við getum kallað svæðið „runnajaðar“ eða „miðjaðar“. Á þessu svæði má oftast finna allskonar lauftré og -runna og þar eru gjarnan íslenskar tegundir eins og birki, gulvíðir, loðvíðir og jafnvel reynir og blæösp. Einnig má planta þarna erlendum, blómsælum runnum svo sem kvistum, sýrenum og lágvöxnum reynitegundum. Þegar frá líður getur verið gaman að planta allskonar skrautrunnum í þennan hluta og ýmsir sígrænir runnar geta vaxið þarna líka. Rétt eins og í skóginum sjálfum er graslagið þarna líka.

Tvær myndir sem Samson Bjarnar Harðarson teiknaði og notar til að sýna nemendum sínum áhrif skógarjaðra á veður og lífsskilyrði.

Smellið hér til að sjá allan pistil Sigurðar
 
Sigurður Arnarson er í stjórn Skógræktarfélags Eyfirðinga
 
  • Vikulega birtist pistillinn Tré vikunnar á vef Skógræktarfélags Eyfirðinga. Akureyri.net birtir hluta hvers pistils í því skyni að vekja athygli á skrifunum.

Dagur læknisins

Ólafur Þór Ævarsson skrifar
17. maí 2024 | kl. 18:00

Kolefnissugur og endurskinshæfni gróðurlenda

Sigurður Arnarson skrifar
15. maí 2024 | kl. 13:30

Hús dagsins: Eyrarlandsvegur 35 (Fagrastræti 1)

Arnór Bliki Hallmundsson skrifar
15. maí 2024 | kl. 08:00

Þúfnaganga

Sigmundur Ernir Rúnarsson skrifar
13. maí 2024 | kl. 13:30

Fagurt er til fjalla

Sverrir Páll skrifar
12. maí 2024 | kl. 11:30

Heilsukvíði

Ólafur Þór Ævarsson skrifar
09. maí 2024 | kl. 10:00