Fara í efni
Umræðan

Umgjörð fyrir öflugt atvinnulíf

Umgjörð fyrir öflugt atvinnulíf

Í aðdraganda kosninga heyrum við gjarnan stjórnmálamenn tala um mikilvægi þess að efla atvinnulífið. Það þurfi að hlúa vel að því sem fyrir er og leita nýrra tækifæra. Þetta er góð vísa og sjaldan er góð vísa of oft kveðin. Við sjálfstæðismenn viljum fyrst og fremst skapa eftirsóknarvert samfélag sem fólk og fyrirtæki sækja í, sinna lögbundnu hlutverki bæjarins gagnvart bæjarbúum og veita atvinnulífinu góða þjónustu.

Það er ekki áreynslulaust að byggja upp atvinnustarfsemi frá grunni sem gefur af sér til samfélagsins, það vita allir sem hafa lagt í þá vegferð. Langir vinnudagar, lágt tímakaup a.m.k. til að byrja með, lítið um frí og erfitt að fá afleysingu. Oft getur reynst snúið að fá fjármögnun sem fylgt geta áhyggjur af því að standa í skilum við lánardrottna, sérstaklega ef eitthvað óvænt kemur upp. Nærtækt er að nefna ferðaþjónustuna í þessu samhengi en hún er að mestu keyrð áfram af framtakssemi duglegra einstaklinga sem sjá tækifæri í umhverfinu. Vegna þess hve mikið átak þarf til að skapa ný störf er mjög mikilvægt að hlúa að þeirri starfsemi sem búið er að byggja upp og er orðin að stórum fyrirtækjum, t.a.m. í sjávarútvegi, iðnaði og þjónustu.

Í stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins á Akureyri varðandi atvinnulífið fyrir komandi kosningar kemur fram að ráðast skuli í átak til að fjölga íbúum og atvinnutækifærum í sveitarfélaginu, auka stafræna þjónustu við íbúa og fyrirtæki, efla áfram umhverfisvitund og skapa atvinnu tengda menningarlífi. Að auki viljum við sjá til þess að skóla-, íþrótta- og tómstundastarf sé í blóma, að nægt framboð sé á lóðum fyrir fólk og fyrirtæki, samgöngur séu greiðar, fasteignagjöld séu hófleg, ferlar séu liprir, nóg sé af rafmagni, frárennsli sé í lagi og að farvegur fyrir förgun úrgangs sé samkvæmt reglugerðum svo eitthvað sé nefnt. Við eigum alltaf að horfa gagnrýnum augum á það hvort starfsemi eigi að vera á vegum bæjarins eða hvort hún eigi frekar heima hjá einkaaðilum. Þannig búum við til umgjörð fyrir öflugt og fjölbreytt atvinnulíf á Akureyri okkar allra.

Jóna Jónsdóttir skipar 7. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 14. maí

Réttindi neytenda á tímum Covid

Brynhildur Pétursdóttir skrifar
13. nóvember 2020 | kl. 13:00

Jónas Hallgrímsson

Tryggvi Gíslason skrifar
16. nóvember 2020 | kl. 07:15

Jón Sveinsson - Nonni

Haraldur Þór Egilsson skrifar
17. nóvember 2020 | kl. 10:30

Matthías Jochumsson

Tryggvi Gíslason skrifar
18. nóvember 2020 | kl. 17:09

Íslenska, nútími og lestur

Sverrir Páll skrifar
19. nóvember 2020 | kl. 10:10

Bílastæðaklukkur í miðbæ Akureyrar

Anna Kolbrún Árnadóttir skrifar
20. nóvember 2020 | kl. 10:00