Fara í efni
Umræðan

Vellíðan er grunnur að námi

Í Menntastefnu Akureyrarbæjar segir:

Það er hlutverk Akureyrarbæjar að vinna að velferð og framförum barna, tryggja þeim öruggt námsumhverfi og skapa góðar aðstæður fyrir skapandi og framsækið skólastarf. Allt skólastarf byggir á stefnu yfirvalda um menntun fyrir alla.

Eins og fram hefur komið í fréttum síðustu daga eru leikskólar og grunnskólar mjög stór hluti af rekstri bæjarfélaga eins og Akureyri. Bæjarfélagið ber ábyrgð á menntun barna þess ásamt foreldrum og L-listinn tekur þessu hlutverki alvarlega. L-listinn telur brýnna nú en oft áður að efla ráðgjöf og stoðþjónustu og færa hana í meira mæli inn í skólana í þeim tilgangi að styrkja skólastarf og bregðast fyrr við ef börn lenda í vanda með eigin líðan, nám eða þroska. Í skýrslu MSHA frá árinu 2021, Menntun fyrir alla og þörf fyrir sérúrræði í grunnskólum Akureyrarbæjar, kemur fram að skýr þörf er á fjölbreyttum sérúrræðum til að við getum sem best mætt þörfum allra nemenda í skólunum okkar og eru settar fram tíu tillögur til úrbóta. Tvær þeirra lúta að eflingu geðræktarstarfs í skólum og að efla kennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku. Hvort tveggja eru að mati L-listans brýnir þættir sem leggja þarf fjármagn í og var nýverið aukið i fjármagn til fjölgunar stöðugilda kennara fyrir nemendur af erlendum uppruna. Í tengslum við geðræktarmál er mikilvægt að styðja við nemendur á fjölbreyttan hátt bæði með því að grípa snemma þau sem eru í þörf fyrir aðstoð og efla fyrirbyggjandi starfshætti. Ein leið til þess er að auka stöðugildi náms- og starfsráðgjafa við skólana.

L-listinn leggur áherslu á að leggja farsældarlögin til grundvallar í allri þjónustu við börn og mun leggja sig fram um að forgangsraða í þágu þeirra. Með því að samþætta þjónustu við börn og stuðla að öflugri samvinnu kerfa getum við betur skapað aðstæður til að öllum nemendum líði sem best. Vellíðan er grundvöllur þess að nám geti átt sér stað og með því að styðja alla nemendur og leggja áherslu á að draga fram styrkleika þeirra og hæfileika eru meiri líkur á að við náum því markmiði að útskrifa skapandi, lífsglaða og sjálfsörugga nemendur. Við viljum koma á meira samtali á milli starfsfólks, stjórnmálamanna og foreldra um skólanna og höfum trú á að með því náum við að móta sameiginlega framtíðarsýn börnunum til heilla. Við viljum efla frístundastarf í grunnskólum og tengja það betur íþrótta- og tómstundastarfi með það að markmiði að ná samfellu í vinnudag barna.

Halla Björk Reynisdóttir skipta 3. sæti L-listans fyrir bæjarstjórnarkosningarnar á morgun.

Hjúkrunarheimili á Akureyri: Óþolandi staða

Hilda Jana Gísladóttir skrifar
20. júní 2024 | kl. 13:50

Ert þú í tengslum?

Guðmundur Ingi Guðbrandsson skrifar
14. júní 2024 | kl. 08:58

Lærðu að nota nalaxone nefúða, það getur bjargað lífi

Ingibjörg Halldórsdóttir skrifar
07. júní 2024 | kl. 11:15

Þingmenn opnið augun ­og finnið kjarkinn

Jón Hjaltason skrifar
05. júní 2024 | kl. 15:10

Hvað er að frétta í lífi án frétta?

Skúli Bragi Geirdal skrifar
05. júní 2024 | kl. 12:00

Gaza - Almenningur og stjórnvöld á Íslandi verða að ná samstöðu

Gunnar Már Gunnarsson skrifar
04. júní 2024 | kl. 16:40