Fara í efni
Umræðan

Hlúum að okkar öfluga skólasamfélagi

Góð menntun er samfélagslegt verkefni sem þarf að taka alvarlega og sinna af kostgæfni, enda eru skólarnir okkar stærsta jöfnunartæki. Nemendur hafa rétt á námi við hæfi og saman mynda þeir samfélag þar sem hlúð er að víðsýni og dómgreind, ekki síst til að takast megi á við viðfangsefni samtímans með hagsmuni samfélagsins alls að leiðarljósi. Skólar eiga að veita nemendum jöfn tækifæri og draga fram styrkleika hvers og eins. Því miður er ljóst að ekki standa öll börn jafnfætis, ennýlegar rannsóknir sýna að tækifæri og árangur nemenda í skólakerfinu stýrist í of miklum mæli af félagslegum bakgrunni nemenda. Þar standa sérstaklega höllum fæti nemendur með erlendan bakgrunn og leggja þarf allt kapp á að breyta því.

Hér á Akureyri búum við að afar öflugu skólasamfélagi. Skólarnir okkar eru einstaklega vel mannaðir, en hlutfall réttindakennara er með því besta sem gerist, bæði í leik- og grunnskólum. Fagfólkið okkar veit svo sannarlega hvað það er að gera og hvers konar umgjörð þarf til að geta enn betur sinnt fjölbreyttum þörfum nemenda. Við í Samfylkingunni viljum hlusta á fagfólkið, treysta því og styðja til góðra verka og tryggja nemendum og starfsfólki góðan aðbúnað. Tryggja þarf bætt aðgengi að kennsluráðgjöf, þjónustu og stuðningi til starfsþróunar á vettvangi. Það þarf að styðja betur við kennara í kennslu barna með erlendan bakgrunn, stytta biðlista og efla stuðning við börn sem þurfa sérúrræði, tryggja öfluga náms- og starfsráðgjöf og auka við stuðning á vettvangi, í samráði við fagfólkið sem þar starfar. Jafnframt þarf að vera vakandi fyrir langtímaafleiðingum faraldursins á nemendur og starfsfólk skóla, sem svo sannarlega hefur staðið vaktina síðastliðin tvö ár.

Menntun er samfélagslegt verkefni og ekki einkamál hvers og eins og það er hagur okkar allra að vel takist til; að kennurunum okkar séu búnar ásættanlegar vinnuaðstæður og skólaþjónusta sé efld, ekki síst svo að tækifæri nemenda til að ná árangri og vera virkir þátttakendur í samfélaginu innan og utan skólans stýrist ekki af félagslegum aðstæðum þeirra og bakgrunni.

Hilda Jana Gísladóttir er oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri

Rætur Verkmenntaskólans á Akureyri

Bernharð Haraldsson skrifar
24. september 2023 | kl. 22:00

Vanþekking

Eymundur Eymundsson skrifar
22. september 2023 | kl. 09:30

Stofnun kjarahóps eldri borgara á Akureyri

Björn Snæbjörnsson skrifar
21. september 2023 | kl. 13:00

Sveltur til sameiningar?

Hálfdán Örnólfsson skrifar
21. september 2023 | kl. 12:45

Skóli og Samfélag – Stormasamir dagar í danska bænum

Gunnar Már Gunnarsson skrifar
19. september 2023 | kl. 15:55

Að upphefja raddir sjúklinga

Málfríður Þórðardóttir skrifar
17. september 2023 | kl. 06:00