Fara í efni
Umræðan

Stoðþjónusta í skólum á Akureyri okkar allra

Sjálfstæðisflokkurinn á Akureyri leggur ríka áherslu á að stoðþjónusta leik- og grunnskóla færist í auknum mæli inn í skólana sjálfa þannig að nemendur fái viðeigandi þjónustu sérfræðinga, s.s. talmeinafræðinga, sálfræðinga og þroskaþjálfa innan veggja skólans. Einnig er mikilvægt að kennarar hafi greiðan aðgang að stuðningi og ráðgjöf hvort heldur sem er kennsluráðgjafa eða annarra fagstétta.

Í starfi mínu sem námsráðgjafi síðastliðin tæp þrjú ár hef ég fundið svo vel þörfina fyrir ráðgjöf og aðstoð við börnin okkar. Mörgum þeirra líður því miður illa og margt sem hefur áhrif þar á, til að mynda námsleg staða, einbeitingarörðugleikar og andleg vanlíðan sem síðan getur haft áhrif hvað á annað. Við kennarar búum yfir sérfræðiþekkingu á námi og kennslu barna en þrátt fyrir hana getur verið nauðsynlegt að fá kennslufræðilega ráðgjöf okkur til stuðnings og börnunum til aðstoðar.

Einn er sá nemendahópur sem fer ört stækkandi en það eru börn með íslensku sem annað tungumál (ÍSAT). Það er hópur sem við þurfum að huga vel að. Íslenska sem annað tungumál er nú komin inn sem námsgrein í Aðalnámskrá grunnskóla. Við þurfum að tryggja að þessir nemendur fái góða kennslu í greininni og að kennarar fái ráðgjöf í tengslum við þá kennslu. Einnig eru í þessum hópi einstaklingar, til að mynda börn flóttafólks, sem koma úr mjög erfiðum aðstæðum og því þarf að huga sérstaklega vel að líðan og aðlögun þeirra í samfélaginu.

Með farsældarlögunum er verið að stuðla að snemmtækri íhlutun og meiri samvinnu þeirra sem að börnunum koma. Ég fagna því. En í mínum huga er það ekki nóg. Okkur vantar faglega ráðgjöf við starfsfólk skóla og ekki síður að börnin fái aðstoð annarra fagstétta en okkar kennara inni í skólunum. Þá er ég með í huga t.d. sálfræðinga, þroskaþjálfa, talmeinafræðinga og fjölskylduráðgjafa og/eða félagsráðgjafa. Ég þekki það af eigin reynslu að hafa sálfræðing sem starfsmann skóla um fimm ára bil. Þörfin fyrir aðstoð hans var mikil og dýrmætt að hafa hann innan skólans, bæði fyrir nemendur og einnig fyrir starfsfólkið.

Styðjum vel við börnin á Akureyri okkar allra.

Lára Halldóra Eiríksdóttir skipar 2. sætið á lista Sjálfstæðisflokksins fyrir sveitarstjórnarkosningarnar á morgun.

Fyrsti þjónustusamningur Akureyrarbæjar við Grófina geðrækt!

Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir skrifar
22. nóvember 2023 | kl. 15:45

Sammála en þó á móti

Jón Hjaltason skrifar
20. nóvember 2023 | kl. 17:40

Áhugaverð hugmynd að nýtingu Tjaldsvæðisreitsins

Benedikt Sigurðarson skrifar
18. nóvember 2023 | kl. 15:00

Vakning um ofbeldi gagnvart verslunarfólki

Eiður Stefánsson skrifar
17. nóvember 2023 | kl. 12:35

Erfið staða bænda nú er okkur sem samfélagi að kenna

Hólmgeir Karlsson skrifar
15. nóvember 2023 | kl. 10:00

Sex gjaldfrjálsir klukkutímar og tekjutenging

Hulda Elma Eysteinsdóttir skrifar
10. nóvember 2023 | kl. 17:25